Buku Panduan Akademik

Buku Panduan Akademik ini merupakan buku pedoman yang disusun oleh tim akademik dan ditujukan bagi taruna Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. Buku Panduan Akademik  merupakan kumpulan peraturan akademik, struktur kurikulum, petunjuk pelaksanaan pembelajaran dan segala sesuatu yang berkaitan dan menunjang penyelenggaraan akademik. Tujuan diterbitkannya Buku Panduan  Akademik ini adalah untuk menjadi panduan bagi seluruh pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan taruna secara konsisten.